Petroleumstilsynet

   
Referansedatabasen OIL
Huskelisten er tom
Referansedatabasen OIL

OIL-basen dekker litteratur som er utgitt fra 1974 og fram til 2006. Databasen inneholder 60 000 referanser til nordisk petroleumslitteratur publisert i forskningsrapporter, offentlige publikasjoner, tidsskriftartikler, bøker, foredrag, konferanse- og seminarlitteratur, avisartikler etc. 

Kopi av artikler kan bestilles fra Petroleumstilsynets bibliotek på epost: bibliotek@ptil.no. Utlån av bøker utføres via ditt nærmeste bibliotek.

select